analiza obowiązków prawnych związanych z migracją do chmury (stanowisk organów nadzoru, przepisów związanych z cyberbezpieczeństwem oraz ochroną danych osobowych) oraz migracja do chmury (wybór dostawcy, ocena jego standardów),

negocjacja umów z dostawcami i klientami ze szczególnym uwzględnieniem planu wyjścia oraz planu kontynuacji działania

przygotowanie modelu pracy zdalnej, z uwzględnieniem wytycznych NIST oraz ENISA

przegląd wdrożenia RODO pod kątem cyfrowego modelu pracy

audyt rozwiązań w zakresie cyfrowej identyfikacji stron wchodzących w interakcję z systemem organizacji i komunikacji elektronicznej (z podmiotami wewnątrz i na zewnątrz firmy)

audyt i współpraca w tworzeniu ciągłości planów działania (BCP) w zakresie systemów informatycznych

audyt i analiza ryzyka przyjętych w organizacji rozwiązań z uwzględnieniem zapewnienia cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji

obsługa prawna incydentów bezpieczeństwa informatycznego

budowa nowego modelu governance (compliance)

audyt obowiązujących umów pod kątem aktualnie występujących zagrożeń, ocena możliwości zmiany warunków z uwagi na zmianę okoliczności, ocena postanowień dotyczących siły wyższej oraz cyberbezpieczeństwa

restrukturyzacja przedsiębiorstwa i renegocjacje obowiązujących umów, także w obszarze finansowania zewnętrznego

audyt rozpoczętych już wdrożeń technicznych i ewentualna renegocjacja umów

prawna ocena i zaproponowanie planu działania w przypadku cyberataku


KONTAKT

W procesie transformacji cyfrowej naszych Klientów wspiera kancelaria IMP w ramach wielowymiarowej sieci współpracy kancelarii prawnych IMP Legal Grid.

Kancelaria IMP  |  Progi 1 lok.6  |  00-634 Warszawa  |  www.implaw.eu

Kibil i Wspólnicy Sp.K.

ul. Poznańska 11 / 5b

00-680 Warszawa

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon

zadzwoń: