Doradztwo przy dygitalizacji procesów zatrudniania, zarządzania pracownikami i zwalniania pracowników (wedle faktycznych możliwości pracodawcy)

Hotline dotyczący odpowiedzi na bieżące pytania kadrowe.

Wsparcie przy zatrudnianiu pracowników online

Wsparcie przy zmianach warunków zatrudnienia online

Zapewnianie płynności finansowej przez:

 • odraczanie płatności podatków

 • odraczanie płatności składek ZUS

 • negocjacje z dostawcami produktów i usług

Analizę funkcjonowania systemów i rozkładów czasu pracy w przedsiębiorstwie (oraz ich korygowanie) pod kątem:

 • redukcji zagrożenia epidemii oraz zapewnienia ciągłości działania

 • bieżącego zarządzania niedoborami pracowniczymi

Wprowadzanie procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego w zakładzie pracy

Dobór właściwych rozwiazań

Ograniczanie kosztów zatrudnienia pracowników przez:

 • modyfikacje indywidualnych umów

 • porozumienia dotyczące całej organizacji

Wsparcie finansowe organizacji:

 • w ramach rozwiązań tarczy antykryzysowej

 • z innych źródeł

Wsparcie przy redukcji stanowisk:

 • tworzenie optymalnych modeli zwolnień

 • ograniczanie wchodzenia w procedurę zwolnień grupowych

 • redukcję konieczności wypłaty odpraw

 • przygotowywanie rozwiązań minimalizujących ryzyka skutecznego odwołania się pracownika do Sądu Pracy

Wprowadzanie rozwiązań redukujących obciążenia fiskalne związane z:

 • prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej

 • zarządzaniem IP przedsiębiorstwa, w tym wdrażaniem ulgi IP BOX

 • preferencyjnym rozliczeniem wynagrodzeń za “pracę twórczą”

W ramach wsparcia zapewniamy:

 • przygotowanie koniecznej dokumentacji

 • negocjacje online z przedstawi-

 • cielami pracowników i związków zawodowych

 • aktywne przedstawianie nowych rozwiązań antykryzysowych w ciągu 8h od ich wprowadzenia (#koronaalert)

 • bieżące wsparcie dedykowanego zespołu w godzinach pracy klienta

Wsparcie w zarządzeniu urlopami pracowników

Długoterminowe planowanie struktury zatrudnienia

Zarządzanie czasem pracy pracowników pod kątem możliwości ich większego zaangażowania po okresie epidemii

Efektywne planowanie spłat należności publicznoprawnych

Wsparcie przy transformacji cyfrowej organizacji

Dostosowanie procesów i regulaminów pod funkcjonowanie w nowych strukturach organizacyjnych

Wsparcie prawne przy rekrutacjach pracowników

Wsparcie prawne przy przejęciach zespołów pracowników oraz firm

Analizy prawne przejmowanych organizacji

Kibil i Wspólnicy Sp.K.

ul. Poznańska 11 / 5b

00-680 Warszawa

 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon

zadzwoń: