kim jesteśmy

Kancelarię współtworzą prawnicy z doświadczeniem uzyskanym w krajowych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych, organach administracji publicznej, a także w podmiotach gospodarczych jako prawnicy in-house. Niejednokrotnie odpowiadaliśmy za projekty wdrożeniowe, restrukturyzacje, połączenia i przejścia spółek, reprezentowanie klientów w kontrolach organów państwowych oraz przed sądami wszystkich instancji. Te zróżnicowane doświadczenia pozwoliły nam zbudować kancelarię spełniającą wysokie standardy korporacyjnej obsługi przedsiębiorstw przy jednoczesnym zachowaniu  indywidualnego podejścia, cechującego butikowe kancelarie prawne.

Michał Kibil

Partner Zarządzający, Adwokat

Michał doradza oraz szkoli we wszelkich kwestiach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudniania pracowników, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Jest jednym z partnerów prawnych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Joanna Namojlik

Senior Associate, Adwokat

Joanna zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w tym w szczególności sprawami związanymi z zatrudnianiem pracowników oraz „trudnymi zwolnieniami” pracowników wysokiego szczebla. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z rozwiązywania umów o pracę, o mobbing i dyskryminację, o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także w sporach z ZUS, Państwową Inspekcją Pracy.

Paweł Karpiński

Of Counsel, Radca prawny

Paweł w swoim doświadczeniu zawodowym ma ponad 4 lata pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie w sekcji ds. cudzoziemców oraz w sekcji prawnej. Przeprowadził kilkaset kontroli w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 7 lat był prokurentem oraz in-house lawyer w branży IT. Zajmował się przygotowaniem i negocjowaniem umów dot. projektów wdrożeniowych, utrzymaniowych, licencyjnych oraz bodyleasingowych na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych.

Joanna Stolarek

Of Counsel, Doradca podatkowy,

Certyfikowany oficer compliance

Joanna jest doradcą podatkowym z wieloletnim doświadczeniem oraz certyfikowanym Compliance Officerem. Doświadczenie zdobywała w firmie z tzw. „Wielkiej Czwórki” oraz jako Lider jednej z praktyk w wiodącej polskiej Kancelarii podatkowej. Joanna ma na swoim koncie projekty doradcze i wdrożeniowe m.in. dla firm z branży IT i FMCG, banków oraz firm ubezpieczeniowych, deweloperów, firm mediowych, a także zakładów produkcyjnych.

Karolina Barszczewska

Associate, Aplikantka adwokacka

W Kancelarii Karolina poświęca się rozwijaniu praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz zatrudniania i zwalniania pracowników, w tym również kadry menadżerskiej. Aktywnie uczestniczy w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych w zakresu prawa pracy i prawa cywilnego oraz przed organami nadzoru, w tym głównie Państwową Inspekcją Pracy.

Piotr Matuszewski

Associate

Piotr jest doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w ochronie danych osobowych, nowych technologiach, branży windykacyjnej oraz marketingowej. Jako jeden z pierwszych Inspektorów Ochrony Danych w Polsce z sektora prywatnego przeszedł pozytywnie kontrolę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Roman Kaczynski

French Desk Manager, Aplikant adwokacki

Roman jest polsko-francuskim prawnikiem. Specjalizuje się w doradztwie podmiotom gospodarczym w ich bieżącej działalności oraz w sprawach transakcyjnych. Posiada także doświadczenie w zakresie rynków finansowych.

Jego znajomość francuskiego i polskiego systemu prawnego pozwala mu na wszechstronną praktykę w transakcjach transgranicznych i umożliwia podwójną perspektywę przy analizie zagadnień.

Aleksander Bobrowski

Junior Associate, Aplikant adwokacki

Aleksander zajmuje się wsparciem praktyki prawa nowych technologii, bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz sporządzaniem umów i negocjowaniem ich warunków.Swoje doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach ściśle zajmujących się szeroko rozumianym prawem gospodarczym. Do obszarów, w których Aleksander wspierał klientów należy zaliczyć doradztwo transakcyjne w zakresie fuzji i przejęć jak również przy emisji obligacji korporacyjnych.

Ilona Kuźniecow

Junior Associate, Aplikantka adwokacka

Ilona zajmuje się doradztwem we wszelkich kwestach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudnienia pracowników oraz ochrony danych osobowych pracowników. Jest członkiem zespołu procesowego Kancelarii, reprezentującego klientów w postępowaniach sądowych w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniach przed jednostkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy.

Monika Domańska

Junior Associate, Aplikantka adwokacka

Monika specjalizuje się w procesie cywilnym. Ze szczególną sympatią zajmuje się sprawami rodzinnymi i spadkowymi, w ramach których najczęściej prowadzone są sprawy dotyczące ustalenia obowiązku alimentacyjnego, określenia sposobu kontaktu z dzieckiem, ustalenia rozdzielności majątkowej, rozwody oraz dział spadku. Monika wspiera zespół w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uczestnicząc zarówno we współtworzeniu strategii prowadzenia procesu, jak i w przygotowywaniu pism procesowych. 

Bartosz Ulczycki

Paralegal

Bartosz jest studentem prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. wspomagając prawników w sporach przed sądami arbitrażowymi oraz w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW – wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności pomagał osobom z problemami natury prawnej, których status materialny nie pozwalał na pokrycie kosztów profesjonalnego pełnomocnika.

Luiza Biniecka

Head of Administration

Luiza odpowiada za zachowanie ciągłości funkcjonowania Kancelarii w dwóch kluczowych obszarach: pierwszym jest zapewnienie nieprzerwanego wsparcia administracyjnego dla prawników. W tym aspekcie w gestii Luizy leży zarządzanie zespołem administracji począwszy od określenia potrzeb organizacji, przez rekrutację i onboarding, aż po optymalizację procesów wewnętrznych czy wdrażanie nowych rozwiązań techno-logicznych. Drugim, obszarem aktywności Luizy, są szeroko rozumiane kwestie finansowe.

Aneta Czaińska

Legal Assistant

Aneta ukończyła prawo oraz administrację na UKSW w Warszawie. W czasie studiów zaangażowana wolontariuszka Studenckiej Poradni Prawnej oraz członkini Korpusu Służby Prawnej Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach oraz Towarzystwie Ekonomistów Polskich. Zainteresowana tematyką ochrony dóbr osobistych i dostępu do informacji publicznej.

należymy do:

IMP Legal Grid.png
PIIT_strona.png

Jesteśmy w Rankingu kancelarii prawniczych Rzeczypospolitej

Poznaj naszego autorskiego bloga:

Bezprawniczenia.pl-3.png

o prawie w prostej oprawie czyli autorski blog naszych prawników

Kibil i Wspólnicy Sp.K.

ul. Poznańska 11 / 5b

00-680 Warszawa

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon

zadzwoń: