otwarty webinar 22 kwietnia, 12:00

Redukcja zatrudnienia
w dobie COVID-19

7 najważniejszych zagadnień

#bezprawniczenia

 

#bezkryzysu

 

Nie zawsze możemy sobie pozwolić na kontynuowanie pracy ze wszystkimi członkami naszych zespołów. Czasem nie są oni w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawcy lub zdarza się, że naruszają swoje obowiązki. Niestety w świetle narastającego kryzysu gospodarczego także aspekty ekonomiczne stają się coraz częstszą przyczyną rozwiązywania umów z pracownikami.

 

W każdym przypadku proces zwolnień jest ciężki nie tylko dla pracowników, ale także dla pracodawców, którzy muszą podjąć decyzję o rozstaniu, dokonać doboru do zwolnienia, określić precyzyjnie przyczyny rozwiązania umowy, a na sam koniec przekazać tę wiadomość w możliwie łagodny sposób.

 

Abstrahując od emocji, które pojawiają się w tego typu sytuacjach, proces zwolnień nie jest prosty od strony formalnej, a ewentualne błędy mogą skutkować koniecznością wypłaty pracownikowi odszkodowań, czy też przywrócenia go do pracy, gdy nie ma tam już dla niego miejsca.

 

Aby ułatwić Państwu przygotowanie się do zwalniania pracowników, a także żeby wyposażyć Państwa w wiedzę, która może ograniczyć przypadki niepotrzebnych sporów,  zapraszamy na specjalny webinar o redukcji zatrudnienia w dobie COVID-19 (i nie tylko).

 

W 7 krokach członkowie naszego zespołu opowiedzą Państwu:

  • jak przygotować się do zwolnień grupowych,

  • jakie dobierać argumenty przy wypowiedzeniu,

  • jak zawrzeć z pracownikiem dobre porozumienie i jak zrobić to na odległość, 

  • jak rozstawać się ze współpracownikami na umowach cywilnoprawnych,

  • jak prawidłowo przekazać świadectwo pracy

  • jak przygotować się do potencjalnego sporu sądowego, jeżeli mamy poczucie, że nam on grozi.

Andrzej Nitecki

Principal w firmie SpenglerFox

Odpowiedzialny za obszar praktyki Human Capital Solution. W swojej karierze zarządzał działami HR największych pracodawców w Polsce i regionie CEE. Na swoim koncie ma wiele projektów restrukturyzacyjnych. Jeden z najlepszych specjalistów od relacji społecznych w Polsce.

adw. Michał Kibil

Partner Zarządzający

Michał doradza we wszelkich kwestiach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudniania pracowników w tym aspektów prawa nowych technologii w stosunkach zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych pracowników. Świadcząc usługi doradcze, Michał skupia się na zapewnianiu swoim klientom bezpieczeństwa, redukcji kosztów oraz zwiększaniu efektywności obsługiwanych zakładów pracy.

adw. Joanna Namojlik

Senior Assiociate

Joanna zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w tym w szczególności sprawami związanymi z zatrudnianiem pracowników oraz „trudnymi zwolnieniami” pracowników wysokiego szczebla. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z rozwiązywania umów o pracę, o mobbing i dyskryminację, o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także w sporach z ZUS, Państwową Inspekcją Pracy.

apl. adw. Ilona Kuźniecow

Junior Associate

Ilona zajmuje się doradztwem we wszelkich kwestach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudnienia pracowników oraz ochrony danych osobowych pracowników. Jest członkiem zespołu procesowego Kancelarii, reprezentującego klientów w postępowaniach sądowych w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniach przed jednostkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy.

apl. adw. Aleksander Bobrowski

Junior Associate

Aleksander zajmuje się wsparciem praktyki prawa nowych technologii, bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz sporządzaniem umów i negocjowaniem ich warunków. Swoje doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach ściśle zajmujących się szeroko rozumianym prawem gospodarczym. Do obszarów, w których Aleksander wspierał klientów należy zaliczyć doradztwo transakcyjne w zakresie fuzji i przejęć jak również przy emisji obligacji korporacyjnych.

Bartosz Ulczycki

Paralegal

Bartosz jest studentem prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego zainteresowania zawodowe skupione są wokół prawa pracy i prawa sportowego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. wspomagając prawników w sporach przed sądami arbitrażowymi oraz w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW – wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności pomagał osobom z problemami natury prawnej, których status materialny nie pozwalał na pokrycie kosztów profesjonalnego pełnomocnika.

Aneta Czaińska

Legal Assistant

Aneta ukończyła prawo oraz administrację na UKSW w Warszawie. W czasie studiów zaangażowana wolontariuszka Studenckiej Poradni Prawnej oraz członkini Korpusu Służby Prawnej Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach oraz Towarzystwie Ekonomistów Polskich. Zainteresowana tematyką ochrony dóbr osobistych i dostępu do informacji publicznej.

Kibil i Wspólnicy Sp.K.

ul. Poznańska 11 / 5b

00-680 Warszawa

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon

zadzwoń: